Nemačka je zemlja broj 1 u oblasti organizovanja sajmova. gotovo dve trećine svetskih sajmova se održi u ovoj zemlji. Expo Solutions d.o.o. ima zapaženu ulogu na ovom tržištu svake godine.