Rumunija je još jedna zemlja u kojoj pratimo Tursku nacionalnu izložbu.