Od 2012. godine Expo Solutions d.o.o. prati Tursku nacionalnu izložbu u Kijevu, na sajmu Kiev Expo Plaza.