Kombinovanjem različitih elemenata izrađujemo standardne štandove sa odgovarajućom rasvetom i posebno izabranim grafičkim rešenjem kojim zadovoljavamo najrazličitije potrebe i mogućnosti. Uz precizno projektovanje ostvarujete jedinstven i kvalitetan proizvod potpuno usaglašen sa Vašim budžetom.