Veštom upotrebom raznovrsnih materijala i korišćenjem specifičnih elemenata, dopunjenih kvalitetnom grafikom na svetlećim delovima štandova omogućavamo da Vaš nastup bude primećen i upečatljiviji u odnosu na druge.