INDAGRA FOOD 2016 Romania

INDAGRA FOOD – Međunarodni sajam za prehrambenu industriju – predstavlja najvažniju reklamnu platformu za kompanije u ovoj oblasti.

INDAGRA FOOD – Međunarodni sajam za prehrambenu industriju – predstavlja najvažniju reklamnu platformu za kompanije u ovoj oblasti. Indagra Food 2016 odvija se ove jeseni, između 2. i 6. novembra 2016, u organizaciji Romexpo u partnerstvu sa Privrednom komorom Rumunije i ADDOR.